Privacy verklaring 

1. Verwerkersverantwoordelijke

Rob van Dijk Keepersschool gevestigd te Voorhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27344859, ook handelend onder de naam Keeperstrainer.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens

Rob van Dijk Keepersschool
Keeperstrainer.com
T.a.v. Rob van Dijk
+31 (0)6 15477933
Info@robvandijk.org

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Rob van Dijk Keepersschool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IP-adres;
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
- Bankrekeningnummer.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Rob van Dijk Keepersschool verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: - Burgerservicenummer (BSN).

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rob van Dijk Keepersschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van jouw betaling; - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; - Om goederen en diensten bij je af te leveren; - Rob van Dijk Keepersschool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Rob van Dijk Keepersschool maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rob van Dijk Keepersschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zoals bijvoorbeeld voor het kunnen versturen van facturen of inlogcodes. Op het moment dat het abonnement eindigt zullen wij alle gegevens die wij niet meer nodig hebben in het kader van onze bewijspositie, administratie- of belastingverplichtingen worden vernietigd.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Rob van Dijk Keepersschool verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rob van Dijk Keepersschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rob van Dijk Keepersschool gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rob van Dijk Keepersschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@robvandijk.org . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de Machine Readable Zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op jouw verzoek. Rob van Dijk Keepersschool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rob van Dijk Keepersschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@robvandijk.org´╗┐.

logo-beeld-wit
logo-mirage-wit
Back to top Arrow